↑ Return to PREDAVANJA U CIKLUSIMA

Print this Page

Vjerovjesnici i njihovi narodi – (Studio Saraj)

OVO SU PREDAVANJA KOJA JE MR. SENAD ĆEMAN ISČITAO IZ KNJIGE VJEROVJESNICI I NJIHOVI NARODI (POUKE I PORUKE), KOJU JE ON PRIREDIO PREVODEĆI PREDAVANJA SA KASETA POZNATOG KUVAJTSKOG DAIJE DR. TARIQA SUVEJDANA.

Knjiga Vjerovjesnici i njihovi narodi

Početak stvaranja i Adem a.s. 1 dio

Adem a.s. 2 dio, Šit a.s., Idris a.s. i Nuh a.s.

Hud a.s. i Salih a.s.

Ibrahim a.s.

Ismail a.s., Ishak a.s. i Lut a.s.

Jakub a.s. i Jusuf a.s.

Ejjub a.s., Zul-kifl a.s., Ashabu-ress, Junus a.s. i Šuajb a.s.

Ashabul-Karjeti i Musa a.s. 1 dio

Musa a.s. 2 dio

Ilijas a.s., El-Jese`a, Dawud a.s.

Sulejman a.s. Uzejr a.s. Alu Imran i Zekerijja a.s.

Jahja a.s. i Isa a.s.